HAWAII DAIJINGU KENDO CLUB

Location Contact Day of the week Times

 

Yukimasa Furutani

https://www.facebook.com/Hawaii-Daijingu-Kendo-1581536112111228/

 

Friday

  5:30-7:30 pm